Werken en leren

Wij ondersteunen jou zoveel mogelijk op de werkplek bij het leren en ontwikkelen

Tamara, Jolanda en Carla, zijn onze praktijkopleiders

Combineer werken en leren

Tijdens de praktijk-leerroute Waardevol vernieuwend onderwijs wordt werken en leren gecombineerd voor Verzorgende IG, Verpleegkundigen MBO of HBO. Als leerling ga je één of twee dagen in de week naar school en werk je minimaal 20 uur in de praktijk. Daarnaast besteed je een aantal uren per week aan huiswerk en opdrachten. Hier heb je, afhankelijk van je persoonlijke situatie, flink wat discipline en planning voor nodig.

Waardevol Vernieuwend Onderwijs (WVO) is een flexibel leer-werktraject, waarbij studenten een baan in de ouderenzorg combineren met leren; studenten kunnen lesonderdelen volgen terwijl zij al direct aan het werk zijn in de zorg. Daarnaast krijgen ze samen met andere studenten digitaal en klassikaal les. Dat kan op verschillende niveaus, van mbo tot hbo. 

WVO is er voor mensen die net van school komen, voor mensen die al een zorgdiploma hebben én voor mensen die uit een (totaal) andere branche komen en zich graag laten omscholen voor de ouderenzorg. Het aanbod is een samenwerking van ActiVite, Libertas Leiden en DSV, in samenwerking met de opleidingspartners mbo Rijnland en Christelijke Hogeschool Windesheim.

Werkbegeleiders en praktijkopleiders begeleiden je in de praktijk. Met hen heb je regelmatig gesprekken over de voortgang van de opleiding en de ontwikkeling van competenties. Wij zorgen voor de afstemming tussen het theoretische leren op school en het praktische leren in het team.

De leerroutes starten in het voorjaar en najaar – houd onze vacatures in de gaten.

Heb je vragen? Mail ons dan! Wij helpen je graag verder.

Stage lopen bij Libertas Leiden

Wij werken samen met de ROC’s in Leiden en de Hogeschool Leiden waar wij ons stage aanbod uitzetten. Zit je op één van deze scholen dan kun je aan het stagebureau van je school doorgeven dat je graag stage wil lopen bij Libertas Leiden.

Ben je student van een andere onderwijsinstelling? Dan ben je natuurlijk ook welkom.

Wat je kunt verwachten

Wij bieden een leeromgeving waar je ervaring kan op doen onder deskundige begeleiding.
Je ontvangt een stageovereenkomst en een vergoeding volgens de CAO VVT.

Na je stage kan je als vakantiekracht aan de slag, of regelen we een leuke bijbaan voor je.

Waardevol Vernieuwend Onderwijs

Wil jij werken en tegelijkertijd een diploma halen voor Verzorgende IG of Verpleegkundige en dat doen via een nieuwe manier van werken & leren?
Bij deze unieke en vernieuwende praktijk-leerroute in de zorg, staat de relatie met de cliënt en zijn of haar welzijn op de eerste plaats.

In de zorg zijn mensen het belangrijkst, en niet de regels, protocollen en gewoonten. Het gaat om wat er speelt in en tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Wie zorg nodig heeft, moet binnen zijn eigen mogelijkheden een waardig leven kunnen leiden, met zorg die daarbij past.

Aansluiten bij de praktijk
Wat dit praktijk-leertraject ook bijzonder maakt, is dat je vooral leert in de praktijk zelf; in de verpleeghuizen en in de thuiszorg. Een aanpak die beter aansluit bij de werkelijkheid, want je zit minder in de schoolbanken. Daarnaast krijgen in deze vernieuwende opleiding ook onderwerpen als gastvrijheid, zorg-IT en zorgtechnologie de aandacht die ze verdienen. Dit totaal nieuwe onderwijsconcept, wordt uitgevoerd door zorgorganisaties Libertas Leiden, DSV, ActiVite en WIJdezorg en levert je een landelijk erkend diploma op.

Meer informatie lees je op: www.waardevolonderwijs.nl

Martijn vertelt hoe het is om in de ouderenzorg te werken